Visie en strategie

Onze droom:
“Met en onder de naam wbNET de concurrentie aangaan met grote bureaus in het verkrijgen van omvangrijke opdrachten” 

Het netwerk werkt als virtueel bedrijf dat over de grenzen van het eigen belang flexibel kan inspelen op de ontwikkelende vraag van opdrachtgevers. Wij hebben geen financiële of commerciële binding naar elkaar. Wij kennen elkaars deskundigheid en kracht en kunnen die inzetten als daar vraag naar is. Wij werken samen in projecten omdat wij vinden dat dit ons sterker maakt in het realiseren van de doelen van onze opdrachtgevers.

wbNET is dus een groep collega’s nieuwe stijl: ondernemende, in een stichting, samenwerkende, zelfstandige, individuele professionals. 

De expertise van de deelnemers is grotendeels opgedaan in de wereld van vervoer, infrastructuur, waterbouw en ruimtelijke ontwikkeling. Vaak gaat het om onderwerpen op het snijvlak van de publiek- en private sector of complexe projecten met een hoog risicoprofiel en een grote bestuurlijke component. Een motto van wbNET is “hoe uitdagender, hoe enthousiaster”. Veel wbNET‘ers hebben in de loop der jaren in allerlei werkverbanden intensief met elkaar samengewerkt. 

wbNET’ers voelen zich persoonlijk verbonden door het delen van interesses en ervaringsgebieden. Wij zijn leergierig en werken continu aan onze professionaliteit en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit de gedachte dat je samen sterk staat, kennis bundelt en synergie creëert willen wbNET’ers gezamenlijk iets realiseren dat het verschil maakt. Een belangrijk kenmerk van wbNET is het maatschappelijk besef en de focus op vernieuwing en ontwikkeling. wbNET’ers respecteren wat goed werkt. Tegelijk proberen wij anders naar de dingen te kijken in het besef dat daardoor waardevolle nieuwe inzichten en mogelijkheden kunnen ontstaan. 

Goed resultaat vraagt om gelijkwaardigheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zodat beiden scherp blijven en zoeken naar intelligente en fundamentele oplossingen. Dat betekent dat er niet altijd een oplossing en resultaat geleverd wordt waar van tevoren aan gedacht werd. Partnership is het gezamenlijk optimaliseren van de opdracht.