Dit doen wij

wbNET is goed in het snel bij elkaar brengen van mensen en bevindt zich op het snijvlak van publieke en private sector (o.a. in vervoer, waterschap, waterbouw en ruimtelijke ordening).

Leden en expertises van wbNET

wbNET is actief in de vijf IPM rollen project-, contract-, technisch- en omgevingsmanagement en projectbeheersing. Aangevuld met vakspecialisten zoals ontwerpers, organisatie – en communicatieadviseurs, asset managers, inkopers, mobiliteitsexperts en kostendeskundigen. wbNET is meer dan de som der delen doordat we elkaar coachen, kennis en ervaring delen en ontwikkelen, en door continu te fungeren als denktank. De leden werken vaak met elkaar samen in teams. Ontmoet onze leden.