Gesprekspartners voor complexiteit

WBnet is goed in het snel bij elkaar brengen van mensen en bevindt zich op het snijvlak van publieke en private sector.

o.a. in Vervoer, Waterschap, Waterbouw en Ruimtelijke Ordening.

wbNET staat voor onder andere

De volgende expertises:

Contractmanagement

Succesvol Contract management is het vastleggen en realiseren van contractuele afspraken, waarbij de geest en de letter van de afspraken goed op elkaar afgestemd zijn en waarmee de menselijke kant van de afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer goed tot zijn recht komt.

 

Technisch management

Succesvolle infraprojecten worden in belangrijke mate bepaald door het beheersen van technische complexiteit. Dit gedurende het gehele traject vanaf planvorming tot oplevering. Ons technisch management is er op gericht deze complexiteit in een vroeg stadium inzichtelijk en beheersbaar te maken. Juist ook voor de bestuurlijke, juridische en contractuele  omgeving van infraprojecten. 

Aanbesteden en contracteren

Bij moderne aanbesteding en contractering (E&C, D&C, DCM, DBFM) adviseert wbNET over de te volgen strategie. Wij doen dit nadrukkelijk in samenspraak met de opdrachtgever en diens organisatie. wbNET  voert de aanbesteding uit, waarbij er een adequate organisatie wordt ingericht. Hierbij wordt de aanbestedingsdocumentatie opgesteld en gepubliceerd, worden onderhandelingen gevoerd en het contract opgesteld. 
Extra beschrijving voor het beschrijven van expertises van wbNET.

Selectie van leden aangesloten bij wbNET

wbNET is een stichting die bestaat uit ondernemende professionals met passie voor kameraadschap, door samen te coachen door continu te fungeren als denktank.
Hans Bilsen
Hans Bilsen
Pauline van Veen
Pauline van Veen
Jochem Dijkshoorn
Jochem Dijkshoorn
Jacco Uijlenhoet
Jacco Uijlenhoet
Theo Podt
Theo Podt
Gerben Schumacher
Gerben Schumacher
Extra beschrijving voor het beschrijven van diversiteit van leden.

Neem contact met ons op

De leden van wbNET zijn makkelijk te bereiken. Ieder lid kan je persoonlijk bereiken voor een vraag of een nadere kennismaking.
Terug naar boven