Heleen Sarink

Expertise(s):
Project-, Proces- en Programma management

E-mail:
heleen.sarink@wbderuimte.nl

Telefoon:
0651405388

Organisatie:
WB De Ruimte / Heleen Sarink Advies BV

Adres:
Burgvlietkade 65
2805 JC Gouda
Heleen is sinds 1993 betrokken bij het projectmanagement en de voorbereiding van uiteenlopende grootschalige infrastructuurprojecten, in verschillende stadia van de planvorming: van beleidsmatige verkenning tot concrete inrichtingsprocedures. Het gaat hierbij over het algemeen om projecten met een uniek en innovatief karakter. Heleen heeft hierin diverse rollen vervuld: projectleider, adviseur, schrijver. Zij is betrokken geweest bij de opzet van vele planstudies en is ervaren in het doorlopen van publieke besluitvormingsprocedures over complexe projecten. Zij is een zeer ervaren schrijver van Startnotities, Notities Reikwijdte en Detailniveau, milieueffectrapportages en voortgangsrapportages. Heleen is gewend projectmatig te werken en hecht aan samenwerking in een prettige sfeer.